3D printer

seg3

Koštane strukture

Izrađeni modeli su idealni za simulaciju kirurških zahvata te također pomažu u komunikaciji s pacijentom kod pripreme za zahvat.

seg4

Kompletna anatomija

Moguće je izraditi šablone kombiniranjem 3 različita tipa materijala: prozirne za kost, mekan za gingive i visoka kvaliteta materijala za zube.

seg5

Šablone za navođenu implantologiju

Izrađuju se pomoću programa za navođenu implantologiju 3Diagnosys.

seg7

Šablone za aparatiće

Pomoću 3D printera izrađuju se šablone za aparatiće.

 
CroatiaItalyEnglishSlovenia