3D printer


seg31

Koštane strukture

Izrađeni modeli su idealni za simulaciju kirurških zahvata te također pomažu u komunikaciji s pacijentom kod pripreme za zahvat.

seg42

Kompletna anatomija

Moguće je izraditi šablone kombiniranjem 3 različita tipa materijala: prozirne za kost, mekan za gingive i visoka kvaliteta materijala za zube.

seg52

Šablone za navođenu implantologiju

Izrađuju se pomoću programa za navođenu implantologiju 3Diagnosys

seg72

Šablone za aparatiće

Pomoću 3D printera izrađuju se šablone za aparatiće.